E-TEP NEDİR ? KİMLER KATILABİLİR

29.07.2023
E-TEP NEDİR ? KİMLER KATILABİLİR
E-TEP NEDİR ? KİMLER KATILABİLİR

 

E-TEP (ELECTRONIC TEST OF ENGLISH PROFICIENCY)SINAVI NEDİR?

 

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından hazırlanan ve 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara Esenboğa sınav merkezinde ilk kez deneme sınavı yapılan, dört beceriye (Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma) dayalı bir ölçme yerleştirme sınavıdır.

 

Önemli Uyarı !!

Sevgili Okurlarımız, E-TEP Sınavı bilindiği üzere halen test aşamasındadır. Unutmamalıyız ki sınav son haline ulaşana kadar bir çok değişikliğe uğrayabilir. Akın Dil Eğitim Eğitmen Kadrosu olarak E-TEP pilot uygulama sınavına katılarak sizlerle aşağıda bulacağınız sınav taslağını paylaşıyoruz.

Ayrıca, AKIN DİL ailesi olarak, E-TEP sınavını, bizlere kazandıran tüm ÖSYM kadrosunu gönülden tebrik ederiz.

 

E-TEP Sınav süresi ne kadar?

Bu sınav için verilen süre 240 dakikadır. 

 

E-TEP Sınav içeriği nedir? E-TEP sınavı kaç bölümden oluşur?

E-TEP sınavı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Okuma ve Dinleme becerilerinin ölçüldüğü bölümdür. Birinci bölümün ardından 15 dakikalık bir dinlenme molası verilmektedir. E-TEP sınavının ikinci bölümünde ise Yazma ve Konuşma becerileri ölçülmektedir. 

 

E-TEP Okuma Sınavının zorluk derecesi nedir?

E-TEP okuma parçalarının zorluk derecesi YDS, IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda sorulan okumalara yakındır.

 

E-TEP Okuma Sınavı kaç bölümden oluşuyor ve E-TEP okuma sınavında verilen süre ne kadar?

E-TEP sınavının Okuma - Anlama bölümü toplamda 30 sorudan oluşmaktadır ve kendi içinde 5 farklı bölümden oluşur. E-TEP sınavında, okuma bölümü için adaylara verilen toplam süre 75 dakikadır

Her Okuma bölümünde yer alan soru sayısı farklılık göstermektedir. 

 

 

E-TEP OKUMA BÖLÜMÜ

E-TEP Okuma 1. Bölüm

E-TEP Okuma alanının ilk bölümünde, 5 parçaya bölünmüş bir okuma parçası verilir ve bu parçalara karşılık gelen adet çoktan seçmeli (3 seçenekli) soru bulunmaktadır. Sorular, okuma parçalarının sırasına göre dağılmaktadır. 

Aşağıda yer alan görsel içeriği Akın Dil Eğitim Merkezi tarafından oluşturulmuş olup tamamen temsilidir. Amacımız sınav formatı hakkında sizlere yaklaşık bilgi vermektedir. 

 

E-TEP Okuma 2. Bölüm

E-TEP Okuma alanının ikinci bölümünde, 4 parçadan oluşan bir metin verilip, bu parçalarla ilgili 6 adet soru sorulmuştur. Örnekte görüldüğü üzere, soruda yer alan bilginin hangi paragrafta geçtiği sorgulanarak, burada A,B,C ve D başlıkları altında verilen bilgilerle eşleştirme yapılması istenmiştir.

Aşağıda yer alan görsel içeriği Akın Dil Eğitim Merkezi tarafından oluşturulmuş olup tamamen temsilidir. Amacımız sınav formatı hakkında sizlere yaklaşık bilgi vermektedir. 

 

 

E-TEP Okuma 3. Bölüm

 

E-TEP Okuma alanının üçüncü bölümünde, 4 parçadan oluşan bir metin bulunmaktadır. Burada yer alan 4 okuma parçasının ANA FİKRİ istenmiştir.

Aşağıda yer alan görsel içeriği Akın Dil Eğitim Merkezi tarafından oluşturulmuş olup tamamen temsilidir. Amacımız sınav formatı hakkında sizlere yaklaşık bilgi vermektedir. 

 
 

 

E-TEP Okuma 4. Bölüm

E-TEP Okuma alanının dördüncü bölümde, YDS ve YÖKDİL sınavlarında alışık olduğumuzdan farklı bir soru türü ile karşılaşmaktayız. 

Bu bölümde, ekranın sol tarafında ana paragraf, sağ tarafta ise özeti verilmiştir. Özet metnin içerisinde boşluklar bulunmaktadır. Adaylardan istenen, bu boşluklara, ana paragraf içerisinde bulunan 1 ya da 2 kelime yazmalarıdır. 

Aşağıda yer alan görsel içeriği Akın Dil Eğitim Merkezi tarafından oluşturulmuş olup tamamen temsilidir. Amacımız sınav formatı hakkında sizlere yaklaşık bilgi vermektedir.

E-TEP Okuma 5. Bölüm

E-TEP Okuma alanının beşinci bölümü ise verilen paragrafların amaçlarının ne olduğunu soran çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür. 4 ayrı paragraf 60-70 kelimelik bu olay hangi paragrafta geçiyor.

 

 

E-TEP DİNLEME BÖLÜMÜ

E-TEP Dinleme becerisi ölçme bölümü toplam 35 sorudan oluşmaktadır. E-TEP dinleme bölümünde her dinleme parçasının süresi ortalama 2 ila 4,5 dakika arasında değişmektedir.

Adaylara dinleme parçaları öncesinde, soruları okumak için 30 saniye süreye sahip olduğu ve adayların sadece 1 defa dinleme hakkına sahip olduğu gibi teknik talimatlar verilerek sınav başlamaktadır.

E-TEP Dinleme bölümünün zorluk derecesi kademeli olarak artmaktadır; İlk bölümleri daha kısa ve daha basit seviyede olup adayları çok fazla zorlamazken, ikinci bölümde 4,5 dakikaya kadar çıkabilen diyalog tarzındaki dinleme bölümleri bulunmaktadır. 

Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise konuşmanın konusu daha akademik ve sorular önceki bölümlere göre daha zorlayıcı ve detaylandırılmıştır. Bazı sorularda ise adaylardan çıkarım yapılması istenmektedir.

Bu bölümler bittiğinde adaylara 15 dakikalık bir ARA verilmektedir. 

 

 

E-TEP YAZMA BÖLÜMÜ

E_TEP yazma bölümünde, E-YDS ve E-YÖKDİL sınavlarından farklı olarak adayların klavye kullanmaları gerekmektedir.

E-TEP Yazma bölümü 3 bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümünde adaylardan bir blog sayfasında yer alan durum, görüş, haber vb. hakkında yaklaşık 250 kelimeden oluşan bir makale yazmaları talep edilmektedir. Aday yazmaya başladığında kaç kelime kaldığı bilgisi yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir teknik sıkıntıya karşı adayların yazdıkları 20-30 saniye arasında otomatik olarak kaydedilmektedir.

İkinci bölümde, bir haber kanalından alınan, ortalama 2,5 dakikalık bir video izletilip, bu konu hakkında adayların 250 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.

Üçüncü bölümde ise bir mailde yer alan bilgileri kullanıp o kişiye cevap verilmesi istenmektedir. Burada ise adayların 120 kelimeden oluşan cevap yazmaları gerekiyor.

 

E-TEP KONUŞMA BÖLÜMÜ

E-TEP konuşma bölümü sınavın son aşamasıdır ve toplamda 4 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde “en sevdiğiniz kitap / şarkı / film vb. nedir? gibi sorular ekranda görünmektedir. Adaylara düşünmek için 10 saniye süre verip adayların konuşması beklenmektedir. Ortalama konuşma süresi 15 ile 45 saniye arasındadır.

E-TEP Sınavı Dinleme İkinci bölümde “son doğum gününüz / tatiliniz / sınavınız vb. nasıldı?” gibi sorulara yanıt vermeniz için aynı şekilde, düşünmek için 10 saniye süre verilip adayların konuşması beklenmektedir.

E-TEP Sınavı Dinleme Üçüncü bölümünde adaylara, bir haber kanalından alınan, yaklaşık 2,5 dakikalık akademik içerikli bir video izletildikten sonra, adayların kendilerine verilen müsvedde kâğıda not almaları istenmektedir. Video bittikten sonra yine adaylara düşünmek için 10 saniye süre verip adayların konuşması beklenmektedir.

E-TEP Sınavı Dinleme Dördüncü ve son bölümde ise adayların, 10 saniye düşünme süresi ardından kendilerini tanıtması isteniyor. 

Hangi adayların bu sınava girmesi uygundur?

Bu sınava girmek için adayların Genel İngilizce seviyesi olarak en az B2 seviyesinde olması ya da YDS, E-YDS’den 70 puan ve üstü puana sahip olması beklenilmektedir. Bundan sonra adayların bu sınava yönelik özel ve ayrı bir hazırlık yapmaları gerekiyor.